Prototype Helsinki

Taustaa

Vuosina 2010-2012 Helsinkiin on noussut suuri määrä ryhmiä, järjestöjä ja toimijoita, joita yhdistää uudenlaisen kaupunkikulttuurin synnyttäminen ja aktiivisen, osallistavan kaupunkilaisuuden edistäminen konkreettisen toiminnan kautta. Näillä ryhmillä on monia yhteisiä piirteitä ja tavoitteita, mutta tähän asti ne ovat toimineet pitkälti erillisinä, rinnakkaisina aloitteina. Prototype Helsinki kokoaa eri aktivistiryhmät yhteen ja muuttaa niiden potentiaalin yhteiseksi ja julkisesti jaetuksi pääomaksi.

Helsingissä jo toimiville ryhmille on ominaista aktiivinen, vapaaehtoisvoimin pyörivä toiminta sekä demokraattinen, litteää hierarkiaa toteuttava toimintarakenne. Käytännön toiminta koostuu kaupunkilaisia eri tavoin osallistavien tapahtumien järjestämisestä, kansalaisvaikuttamisesta, kaupunkiympäristön kehitystä koskevasta tutkimuksesta sekä kaupunkilaisten ja eri alojen asiantuntijoiden välisestä yhteistyöstä.

Verkosto on syntynyt syyskuussa 2012 ja sen toiminta pyritään vakiinnuttamaan vuoden 2013 aikana. Verkosto sai vuoden lopulla Koneen Säätiöltä toiminnan vakiinnuttamiseen tarkoitetun apurahan, jolla on palkattu osa-aikainen projektikoordinaattori sekä suunnittelija.

Mainokset