Prototype Helsinki


Jätä kommentti

Opas kaupunkiaktivismiin -uutta kaupunkikulttuuria luomaan työn alla

Prototype Helsinki yhteiskirjoittaa syksyn 2013 ja tammikuun 2014  aikana Opas kaupunkiaktivismiin – uutta kaupunkikulttuuria luomaan teosta. Oppaan tarkoituksena  on palvella kolmea eri kohderyhmää: kaupunkikulttuurista kiinnostuneita kaupunkilaisia, kaupunkiliikkeissä mukana olevia aktiviiveja ja toimijoita sekä kaupungin kehityksessä mukana olevia virkamiehiä, päättäjiä ja kaupunkisuunnittelijoita.

Opas tarjoaa näille eri ryhmille tietoa käynnissä olevasta kaupunkikulttuurin murroksesta, muutosprosessiin osallistuvien toimijoiden erilaisista rooleista ja vastuista sekä kaupunkilasverkostojen ajattelu- ja toimintatavoista.

Opas julkaistaan Prototype Helsinki -verkoston sivulla

Sisällys

Esipuhe

1. Johdanto

2. Uuden kaupunkikulttuurin nousu

3. Kaupunkiaktivismi ja tapahtumat

4. Kaupunkiaktivismi tilankäytössä

5. Uudet kaupunkiaktivismin tekijät

6. Kaupunkiaktivismi kohtaa kaupungin lupakäytännöt

7. Kaupunkikulttuurista viestiminen ja mediasuhteet

8. Uuden kaupunkikulttuurin rahoitus

9. Tavoite: kaupunkiaktiivien, kaupunkilaisten ja kaupungin jaettu vastuu

10. Toimenpide-ehdotukset

Lähteet ja liitteet

 

Mainokset