Prototype Helsinki


Jätä kommentti

Opas kaupunkiaktivismiin – uutta kaupunkikulttuuria luomaan on nyt TÄÄLLÄ!

Opas kaupunkiaktivismiin – uutta kaupunkikulttuuria luomaan on nyt saatavilla Prototype Helsingin sivuston kautta. Voit selata opasta tai ladata sen koneellesi.

http://prototypehelsinki.org/toiminta/kaupunkiaktivismiopas/

“Meidän Helsinkimme rakentuu helsinkiläisten ideoista, aloitteista, toiveista ja haaveista. On kaikkien etu, että niitä voidaan mahdollisimman mutkattomasti toteuttaa tai ainakin kokeilla käytännössä. Opas kaupunkiaktivismiin – uutta kaupunkikulttuuria luomaan on tarkoitettu helpottamaan erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien ja muiden urbaanien hankkeiden järjestämistä yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa”, ote Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin esipuheesta.

Kaupunkikulttuurin hyödyt. Miten kaupunki, yhteisöt, oppilaitokset, kaupunkilaiset ja yrittäjät voisivat hyötyä kaupunkiaktivismista ja elävästä kaupunkikulttuurista? Miten erilaiset uudenlaiset kaupunkiaktivismin toimijat voitaisiin linkittää paremmin paikallisiin asukkaisiin, yrittäjiin ja alueen palveluita käyttäviin kaupunkilaisiin? Miten kaupunkiaktivismin avulla voidaan ratkaista aikamme haasteita?

Kaupungin hallinnon ja virkamiesten näkökulmasta kaupunkiaktivismi herättää myös paljon kysymyksiä. Miten taataan alueellinen tasa-arvoisuus ja kuka saa päättää mihin kaupunkitilaa käytetään ja kuka sitä käyttää? Miten varmistetaan, että kaikille on olemassa samat säännöt ? Missä menee kaupunkikulttuurin ja liiketoiminnan raja? Ravintolapäivän yhteydessä on pohdittu, että jos käytäntöihin tehdään helpotuksia, syntyykö toiminnan laajentuessa ongelmia ja kevennetystä säätelystä hyötyvät alkuperäisen idean kannalta väärät tahot?

TAPAUSESIMERKIT:

Kaupunkiaktivismiopas_flyer_sivu1

– ArtovaMalli: kohti nautinnollista kaupunkiaktivismia

– Design-koirapuiston yhteissuunnittelu

– Herttoniemen pop-up toripäivän tulevaisuus

– Keskuspuiston maastopyörägate

– Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä ja Koskelan sairaala-alueen rakentamisvisio

– Puistokirppis-konsepti laajenee

– Sompasauna: kaupunkilaisten toisilleen rakentama merellinen joutomaasauna

– Vaasankadun kävelykatukokeilu: kokeiluluonteisen kehittämiset airut

Täältä voit ladata käyttöösi flyerin:

Kaupunkiaktivismiopas_flyer

Mainokset


Jätä kommentti

Opas kaupunkiaktivismiin -uutta kaupunkikulttuuria luomaan työn alla

Prototype Helsinki yhteiskirjoittaa syksyn 2013 ja tammikuun 2014  aikana Opas kaupunkiaktivismiin – uutta kaupunkikulttuuria luomaan teosta. Oppaan tarkoituksena  on palvella kolmea eri kohderyhmää: kaupunkikulttuurista kiinnostuneita kaupunkilaisia, kaupunkiliikkeissä mukana olevia aktiviiveja ja toimijoita sekä kaupungin kehityksessä mukana olevia virkamiehiä, päättäjiä ja kaupunkisuunnittelijoita.

Opas tarjoaa näille eri ryhmille tietoa käynnissä olevasta kaupunkikulttuurin murroksesta, muutosprosessiin osallistuvien toimijoiden erilaisista rooleista ja vastuista sekä kaupunkilasverkostojen ajattelu- ja toimintatavoista.

Opas julkaistaan Prototype Helsinki -verkoston sivulla

Sisällys

Esipuhe

1. Johdanto

2. Uuden kaupunkikulttuurin nousu

3. Kaupunkiaktivismi ja tapahtumat

4. Kaupunkiaktivismi tilankäytössä

5. Uudet kaupunkiaktivismin tekijät

6. Kaupunkiaktivismi kohtaa kaupungin lupakäytännöt

7. Kaupunkikulttuurista viestiminen ja mediasuhteet

8. Uuden kaupunkikulttuurin rahoitus

9. Tavoite: kaupunkiaktiivien, kaupunkilaisten ja kaupungin jaettu vastuu

10. Toimenpide-ehdotukset

Lähteet ja liitteet