Prototype Helsinki

Kaupunkiverstas-työpajasarja

image001

Kohtaamispaikka@Lasipalatsi   

Wärk:fest, Ääniwalli

25.9.- 9.10.2013

Vuosina 2010-2013 Helsinkiin on noussut suuri määrä ryhmiä, liikkeitä ja toimijoita, joita yhdistää uudenlaisen kaupunkikulttuurin synnyttäminen ja aktiivisen, osallistavan kaupunkilaisuuden edistäminen konkreettisen toiminnan kautta. Ryhmien toiminta on aktiivista, vapaaehtoisvoimin ja omaehtoisesti pyörivää toimintaa.  Käytännön toiminta koostuu kaupunkilaisia eri tavoin osallistavien tapahtumien järjestämisestä, kansalaisvaikuttamisesta, kaupunkiympäristön kehitystä koskevasta tutkimuksesta sekä kaupunkilaisten ja eri alojen asiantuntijoiden välisestä yhteistyöstä. Prototype Helsinki kokoaa kaikki merkittävimmät Helsingissä toimivat, uutta kaupunkikulttuuria luovat ja kansalaisvaikuttamista edistävät tahot yhdeksi verkostoksi.

Kaupunkiverstas-työpajasarja  koostuu työpajoista, jotka on suunnattu kaupunkilaisille, kaupunkiaktiiveille, kaupunginvaltuutetuille ja virkamiehille. Työpajoissa kaupunkikulttuuria ja kaupunkilaisuutta lähestytään aktiivisen tekijyyden näkökulmasta. Tekijyyttä ja osallistumista pyritään tukemaan kahden eri lähestymistavan kautta: mahdollistamalla ja ohjaamalla konkreettista toimintaa ja avaamalla kaupunkilaisille uusia näkökulmia kaupunkikulttuuriin. Toivomme, että Kaupunkiverstaasta Kohtaamispaikka@Lasipalatsi kehittyy uudenlaisen kulttuurin alusta, johon ruohonjuuritason toimijat tuovat sisältöä. Keskustakirjasto voisi toimia tulevaisuudessa kaupunkilaisten ja kaupungin välisellä rajapinnalla tarjoten kommunikaatio ja kokeilu mahdollisuuksia kaupungin organisaatioiden ja kaupunkilaisten välille.

Kohtaamispaikalla@Lasipalatsissa tapahtuvat työpajat järjestetään klo 14-19 välisenä aikana  ja  pidetään pääsääntöisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin sekä Wärk:fest 2013 aikana lauantaina ja sunnuntaina. Työpajat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Osassa työpajoissa työkielenä on englanti. Huomaathan, että joissain työpajoista osallistujia pyydetään tuomaan mukanaan työpajan teemaan liittyviä laitteita tai korjausta vaativia tuotteita. Omien materiaalien tuomiseen rohkaistaan myös.

Kaupunkiverstaan punaisena lankana kulkevat tasa-arvoisuus, luovuus ja moniulotteisuus. Myös kestävä kehitys ja ekologiset arvot otetaan Kaupunkiverstaalla vahvasti huomioon kierrättämällä, korjaamalla ja tekemällä vanhasta uutta. Tarkoitus ei ole pyörittää tehdasta, vaan mahdollistaa ajatusten ja ideoiden kehittely sekä laitteiden ja työmenetelmien kokeilu. Helsingin kaupunginkirjasto haluaa mahdollistaa Kaupunkiverstaan puitteissa kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa ja siten tarjota käyttäjilleen mielekkäitä, hauskoja ja hyödyllisiä ahaa-elämyksiä. Kaupunkiverstaalla paitsi konkretisoidaan ideoita, samalla myös opitaan uutta, tehdään ja ihmetellään yhdessä ja tutustutaan uusiin laitteisiin ja teknologioihin.

Kaupunkiverstas on keskustakirjaston osallistuvan budjetoinnin pilottiprojekti, kaupunkilaisten itsensä suunnittelemaa toimintaa. Hyödyntämällä Kaupunkiverstaan tarjoamia mahdollisuuksia luot siis samalla uutta keskustakirjastoa!

Aikataulu

Ke 25.9. klo 16 – 18 Kokeellinen kaupunkikulttuuri I

To 26.9. klo 16 – 19 Kokeellinen kaupunkikulttuuri II

Ma 30.9. klo 14 – 16 Uuden kaupunkikulttuurin mahdollisuudet

Ti 1.10. klo 16 – 18 Trashlab repair café – ’meta-Trashlab’ discussion (in English)

Ke 2.10. klo 14 – 18 Korjauskahvila / Repair Café

La 5.10. klo 15 – 18 Nuorille suunnattu 3D-printtaus työpaja

 La 5.10.2013 klo 17 – 19 Lentävät henkarit -taidepaja

Su 6.10 klo 14 – 17 Messumattotyöpaja – opi ja opeta eteenpäin

La-Su 5. – 6.10.2013 Tee-se-itse –työpaja

Ke 9.10.2013 klo 14-18 Tarpeettoman kodinelektroniikan muodonmuutos

OSA 1

Kokeellinen kaupunkikulttuuri I, Ke 25.9.2013 klo 16-18, Todellisuuden tutkimuskeskus

Kaupunki koostuu paitsi fyysisistä rakenteista myös sopimuksenvaraisista säännöistä, käytännöistä ja merkityksistä. Tässä työpajassa lähestymme kaupunkia jatkuvasti muuntuvana sosiaalisena rakennelmana, jonka muokkaamiseen ja kehittämiseen kuka tahansa voi osallistua. Käymme läpi tekniikoita, joiden avulla kaupunkikulttuurin muuttaminen saadaan käyntiin, ja teemme yhdessä niihin perustuvia käytännön kokeiluja.

Kokeellinen kaupunkikulttuuri II, To 26.9.2013 klo 16-19, Todellisuuden tutkimuskeskus

Tässä työpajassa osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat yksin tai pienryhmissä kaupunkitilaan sijoittuvia tekoja tai viestejä, jotka muuntavat kaupunkitilaan liittyviä merkityksiä ja tarjoavat alustan vaihtoehtoiselle toiminnalle. Tarjolla on erilaisia materiaaleja ja tekniikoita, joita osallistujat voivat halutessaan hyödyntää; he voivat myös tuoda mukanaan omia materiaalejaan tai työvälineitään. Toteutukset sijoittuvat lähtökohtaisesti julkiseen tilaan, mutta niiden kautta voidaan muuttaa myös erilaisia puolijulkisia tai yksityisiä tiloja.

Uuden kaupunkikulttuurin mahdollisuudet, Ma 30.9.2013 klo 14-16, Prototype Helsinki, Petra Jyrkäs, Janne Kareinen

Työpajassa uusien kaupunkiliikkeiden edustajat ja kansalaiset hahmottavat yhdessä virkamiesten kanssa uuden kaupunkikulttuurien muotoja ja tulevaisuuden suuntaviivoja. Tarkoituksena on luoda malli, jolla yhteistyötä saataisiin syvennettyä ja laajennettua eri hallinnon tasoille sekä eri toimijoiden keskuuteen. Työpajassa ratkotaan viimeisen vuoden aikana eteen tulleita haasteita eri esimerkkien kautta ja pohditaan niiden kautta yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksia.   

OSA 2

Trashlab repair café – ’meta-Trashlab’ discussion (in English), Ti 1.10.2013 klo 16-18,  Pixelache/Pikseliähky, Andrew Gryf Paterson

A discussion/brainstorm  related to the organisation of Trashlab activities, including repair café, workshops, waste expeditions and other maker/upcycler events in Helsinki and Tallinn (ref: www.trashlab.info). This event will reflect on the different ’meta-’ issues, such as people, materials, skills, venues and funding-sources to support people and activities, based on Pixelache/Pikseliähky’s experience and other models. Note discussion will be in English.

Korjauskahvila / Repair Café, Ke 2.10.2013 klo 14-18, Trashlab Eero Yli-Vakkuri, Charlotte Remming // Muista tuoda mukanasi korjattavaa 

Trashlab Repair Cafe on korjauspaja, jossa kokoonnutaan oppimaan yhdessä ja  korjaamaan rikkinäisiä esineitä, vaatteita tai laitteita. Se on myös oiva tilaisuus tavata muita tee-se-itse-tekijöitä, tuunaajia, askartelijoita ja muita kierrättämisestä kiinnostuneita ja  jäteongelmaan luovilla ratkaisuilla tarttuvia tekijöitä. Jokaisessa korjauspajassa on mukana eri aihealueiden korjauseksperttejä, mutta pääpaino on yhdessä tekemisellä ja toisilta oppimisella.

OSA 3

Kaupunkiverstas meets Wärk:fest

Nuorille suunnattu 3D-printtaus työpaja, La 5.10.2013 klo 15-18, Wärk:fest Kaupunkiverstas-alue, Ääniwalli, Fabrigate, Pekka Salokannel

3D-printtaus työpajassa tutustutaan mitä 3D-printtaaminen on ja kuinka sitä voi itse harrastaa kotona tai vaikkapa kirjastossa. Tutustumme laitteisiin ja ohjelmiin joilla 3D-printtauksesta voi tehdä harrastuksen. Aiempaa kokemusta ei tarvita ja pääpaino työpajassa on uuden oppimisella sekä uusien ideoiden vaihdolla.

Lentävät henkarit -taidepaja, La 5.10.2013 klo 17-19, Wärk:fest Kaupunkiverstas-alue, Ääniwalli, muotoilija Soila Hänninen

Pajassa henkareille rakennetaan siivet, narulla mekaanisesti liikuteltavat! Tuo siis mukanasi ylimääräinen tai roskista kohti suuntaava rimpulahenkari, niin muotoillaan sille kierrätysmateriaaleista uusi elämä. Tähän tarkoitukseen paras henkari on takin riipputtamiseen huonoin ja muovinen.
Henkarin päällystykseen ja uusiin rakenteisiin käytämme kierrätettyjä materiaaleja, kuten laatikkopahvia, paperia, muovia, tekstiiliä ja esim. vanhoja nappeja ja videonauhoja. Jos haluat, voit tuoda omat koristeet mukanasi. Työskentely tapahtuu käsityövälinein; leikellen, rei’itellen, sitoen, muotoillen, tukien, pujotellen, liimaillen ja solmien.
Jos sinulla on ylimääräisiä henkareita ja laatikkopahvia, ota nekin mukaan, niin saamme niille lennokasta käyttöä!

Messumattotyöpaja – opi ja opeta eteenpäin, Su 6.10.201 klo 14-17, Wärk:fest, Ääniwalli, Kierrätystehdas ry

Työpajassa voi tehdä kierrätetystä messumatosta kassin, läppärilaukun tai älypuhelinkotelon. Ompelukoneet ja materiaalit ovat myös vapaassa käytössä vapaamuotoisempia kokeiluja varten. Paikalla on ammattitaitoisia ohjaajia. Paja sopii vasta-alkajista ammattilaisiin. Alle 12-vuotiaat vanhempien seurassa. Työpajassa on mahdolisuus oppia ja opettaa taitoja eteenpäin. Kun olet saanut oman tuotteesi valmiiksi, voit jäädä opastamaan muita työpajaan osallistujia. (www.kierratystehdas.fiwww.facebook.com/kierratystehdas)

Tee-se-itse -työpaja, La-Su 5.-6.10.2013 klo 11-13.00, Wärk:fest, Ääniwalli, Kierrätystehdas ry

Mitä olet aina halunnut toteuttaa työpajassa? Onko sinulla ideoitakierrätysmateriaalien uusiokäyttöön? Tule ideoimaan yhdessä työpajoja, joissa käytetään kierrätysmateriaaleja ja tehdään niistä valmiita työpajakonsepteja. Kaikki tuotokset koostetaan heti pajan jälkeen tapahtuman kävijöiden nähtäväksi ja niistä tehdään kilpailuKierrätystehtaan Facebook-sivuille. Eniten ääniä saanut työpajatoteutetaan 26.-27.4.2014 Kaapelitehtaalla järjestettävässäKierrätystehdas-tapahtumassa.  (www.kierratystehdas.fiwww.facebook.com/kierratystehdas)

OSA 4

Tarpeettoman kodinelektroniikan muodonmuutos, Ke 9.10.2013 klo 14-18, Kokeellisen elektroniikan seura, KOELSE // Muista tuoda mukanasi tarpeeton elektroniikkalaite 

Tässä kaksipäiväisessä Työpajassa tutustutaan kierrätyselektroniikkaan taiteen materiaalina: puretaan laitteita, kokeillaan erilaisia kytkentöjä purkuosilla ja rakennetaan yksinkertaisia ja yksilöllisiä laitteita, joissa voi olla mm. ääntä, liikkuvia osia ja valoja. Osallistujat saavat mukaansa rakentamansa laitteen, joten kokeiluja voi jatkaa kotona. Työpajaan osallistuvilta ei edellytetä aikaisempaa kokemusta elektroniikasta, sillä käsiteltävät asiat ja käytettävät tekniikat ovat yksinkertaisia. Työskentely on ensisijaisesti kokeiluun perustuvaa ja elektroniikan teoriaa käsitellään vain tarpeen vaatiessa. Osallistujien olisi sopivaa tuoda mukanaan tarpeettomia elektroniikkalaitteita, mieluummin vanhempia sillä kännykät, tietokoneet yms hienostunut digitaalitekniikka ei sovellu aloittelijan projektiksi lyhyessä työpajassa.

Hel.kaupkirj.logo_transparent

Mainokset

One thought on “Kaupunkiverstas-työpajasarja

  1. Myös senioreille 3D-printtaustyöpaja!

    nim. ”ikinuorekas seniori”

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s